واگذاری مالکیت عرصه واحدهای استیجاری 99 ساله مسکن مهر فاز 3 پروژه هسا و فاز 8 پروزه امیر ساوالان

با عنایت به فراهم شدن مقدمات واگذاری و تثبیت مالکیت عرصه واحدهای استیجاری99 ساله مسکن مهر فاز 3 پروژه هسا و فاز 8 پروژه امیرساوالان، به صورت نقد و اقساط به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می‌رساند؛ با توجه به محدودیت‌ اعتبار ارزیابی کارشناسی از تاریخ 06/09/97 در یکی از روزهای اداری برای صدور و اخذ قرارداد مالکیت قطعی عرصه و اعیان به واحد واگذاری عرصه شرکت عمران شهر جدید پردیس مراجعه نمایند. تلفن تماس: داخلی 170 و 151 - 500 و 76275400 - 021

شرکت عمران پردیس.14 آذر 97