متقاضیان محترم فاز 5 بلوک ۲p۱_۰۷ به استحضار می‌رساند که جهت دریافت قرارداد 5 برگی مسکن مهر در روز شنبه ۱۰ آذرماه از ساعت ۸ الی ۱۴ پس از تکمیل موجودی، با در دست داشتن مدارک به کارگزاری مسکن مهر، سالن شماره ۳ مراجعه فرمایید. بدیهی است مسئولیت و عواقب عدم مراجعه متقاضی، به عهده ایشان می‌باشد. مدارک لازم (کارت ملی، اصل قرارداد تک برگ و پرینت حساب بانکی به همراه تاییدیه از طرف امورمالی مستقر در سالن ۳)
توجه‌: متقاضیانی که دارای وکالت می‌باشند اصل و کپی وکالتنامه به همراه تاییدیه کارشناس حقوقی الزامی می‌باشد.

شرکت عمران پردیس.7 آذر 97