به اطلاع متقاضیان شرکت زیر ساخت آرین در فاز ۸ شهر جدید پردیس که وجه واریزی خود را تا تاریخ ۹۷/۰۸/۲۰ تکمیل نموده‌اند، می‌رساند که در روز سه‌شنبه مورخ ۶ آذر ماه از ساعت ۸ الی ۱۴ جهت دریافت قرارداد پنج برگی خود با در دست داشتن مدارک به سالن 3 کارگزاری مسکن مهر مراجعه نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم مراجعه به عهده خود متقاضی می‌باشد.
مدارک لازم (کارت ملی، اصل قرارداد تک برگ و پرینت حساب بانکی به همراه تاییدیه از طرف امورمالی مستقر در سالن ۳)
توجه‌: متقاضیانی که دارای وکالت می‌باشند اصل و کپی وکالتنامه به همراه تاییدیه کارشناس حقوقی الزامی می‌باشد.

شرکت عمران پردیس.اول آذر 97